برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

موقعیت سنجی و محدوده یابی تالاب بوجاق با استفاده از داده های ماهواره ایگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: عمران محیط زیست

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1379

کارفرما: اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

تالاب بوجاق از تالاب های شمال کشور، در حاشیه رودخانه سپیدرود واقع شده است. این تالاب به لحاظ حفظ ذخایر طبیعی دارای ارزش فراوانی است. هدف از اجرای این طرح پژوهشی برآورد محدوده دقیق و جدید از تالاب مذبور بوده که به عنوان اولین گام درجهت شناسایی و برنامه ریزی های اصولی درباره این تالاب به شمار می رود.
نتایج بدست آمده نشان می دهد که این تالاب دارای مساحت 82 هکتار بوده که 54.5 هکتار آن مربوط به پهنه آبی و 27.25 هکتار آن مربوط به محدوده آبی با رویش گیاهی است.
بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد گردید برحسب اطلاعات موجود و تفکیک بدست آمده در منطقه 1900 هکتاری (کریدور ایجاد شده بین ساحل و رودخانه اشمک و سپیدرود و جاده دسترسی محلی) طرح پارکداری و استفاده از مناطق حفاظتی با استفاده از ترکیب داده های مختلف، سنجیده های مختلف نظیر
TM و MSS و حتی Pan ماهواره SPT انجام گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):