برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی سیستم اطلاعات مدیریت طرح و پروژه ها



گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات

پژوهشگران: 
رفیعی مهر بهنام (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1384

کارفرما: شرکت آلومینای ایران

خروجی طرح: 

نتیجه حاصل از این طرح در قالب یک سیستم نرم افزاری مدیریت اطلاعات طرح ها در اختیار کارفرما قرار گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

این طرح به منظور طراحی و پیاده سازی یک سامانه الکترونیکی مبتنی بر وب جهت ذخیره و بازیابی یکپارچه اطلاعات مدیریتی طرح و پروژه های شرکت ایرالکو و واحدهای تابعه آن اجرا گردیده است.
سیستم مورد نظر سامانه ای قابل اجرا بر بستر اینترنت یا شبکه داخلی یک سازمان است که قابلیت ارائه اطلاعات کلان طرح و پروژه های یک سازمان از قبیل اطلاعات مالی طرح ها (هزینه، بودجه، اعتبارات) و اطلاعات منابع انسانی طرح ها (مدیران، نفر ساعت ها، تخصص ها) و اطلاعات تکمیلی طرح ها (پیمانکاران، مشاوران، مسائل و مشکلات، صورتجلسات، فعالیت ها و ...) را دارد
.
این سیستم می تواند به عنوان یک ابزار مدیریتی و اطلاعاتی در اختیار مدیران ارشد سازمان قرار گرفته تا با بهره گیری از اطلاعات کلان طرح های در دست اجرای سازمان بتوانند تصمیمات مناسب و بهینه ای را در هدایت و مدیریت طرح های سازمان خود اتخاذ نمایند
.
مراحل اجرای طرح عبارتاند از
:
1- شناخت
2- طراحی و پیاده سازی
3- اجرای آزمایشی
4- اجرای نهایی و راهبری.



کلیدواژگان:

 
 
Title:



Abstract:

Keyword(s):