برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت فرستنده FM با قدرت دو کیلو واتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات 

گروه پژوهشی: مهندسی برق ـ مخابرات

پژوهشگران: 
اولیا محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: سازمان صدا و سیما

خروجی طرح: 

نمونه صنعتی به سازمان صدا و سیما تحویل داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

طرح فرستنده FM دو کیلووات دومین فاز از طرح فرستنده های پرقدرت رادیویی FM است. در این طرح از دستاوردهای طرح فرستنده FM یک کیلووات ساخت جهاددانشگاهی (فاز اول) استفاده شده است. در بخش های اکسایتر FM و سامانه Changeـover از فرستنده1kW بهره برداری شد اما تمامی قسمت های پرقدرت RF شامل تقویت کننده ها، مدارهای تقسیم کننده و ترکیب کننده RF و همچنین سیستم خنک سازی بر اساس توان جدید طراحی و ساخته شدند. مدارهای نمونه برداری و برخی از قسمت های کنترل و حفاظت نیز دوباره طراحی و ساخته شدند. خروجی طرح، ساخت یک دستگاه فرستنده FM دو کیلووات بود که بر مبنای تجربیات غنی گذشته بسیار به نمونه صنعتی نزدیک می باشد به طوری که در جلسه تست و آزمایش که با حضور کارشناسان صداوسیما انجام گرفت تمامی پارامترهای کیفی فرستنده مورد قبول واقع شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):