برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و پیاده سازی پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی www.SID.irگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی کامپیوتر- فناوری اطلاعات

پژوهشگران: 
رفیعی مهر بهنام (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1383

کارفرما: مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه چکیده مقالات علمی و پژوهشی کشور از سال 80 تا کنون، دسترسی به متن کامل (Fall text) مقالات بیش از 30 نشریه علمی و پژوهشی کشور، دسترسی به مجموعه مقالات چاپ شده محققان ایرانی در نشریات بین المللی


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

این پایگاه به منظور ارائه اطلاعات و خدمات علمی مورد نیاز استادان، محققان و دانشجویان دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی در دو بخش فارسی و انگلیسی طراحی و پیاده سازی گردیده و در حال حاضر اطلاعات این پایگاه به صورت رایگان در دسترس عموم دانش پژوهان و محققان قرار دارد. این پایگاه با اهداف زیر طراحی و پیاده سازی گردیده است.
1- گسترش پایگاه های اطلاعات علمی و بهره برداری بیشتر از منابع اینترنتی
2- ترویج و اشاعه اطلاعات علمی مورد نیاز استادان و محققان و دانشجویان
3- تبادل اطلاعات متقابل میان بخش های صنعتی و علمی.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):