برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی امکان تکثیر نیمه طبیعی آهوی دشت مغان و احیای نسل این گونه در زیستگاه های طبیعیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان اردبیل 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
شیخ جباری حسین (همکار طرح)
احمدزاده فراهم (همکار طرح)
شیخ جباری الهام (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1382

کارفرما: محیط زیست استان اردبیل

خروجی طرح: 

نتایج این طرح به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5510600-5510500-0451

نشانی سازمان مجری: اردبیل، خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، جنب دانشکده فنی، صندوق پستی: 696-56135
 

چکیده:

آهوی گواتردار Goitred Gazelle از جمله پستاندران بزرگ جثه پراکنده در عربستان، پاکستان، شمال تبت، جنوب شرقی ترکیه، ناحیه قفقاز است و در ایران، در حال حاضر در بعضی از دشت ها زندگی می کند. دشت مغان در شمال غرب کشور در گذشته نه چندان دور زیستگاه این گونه با ارزش بوده، به طوری که زیبایی های آن با فرهنگ عامه مردم منطقه درهم آمیخته است. در سالیان اخیر به دنبال فعالیت های انسانی و تخریب زیستگاه ها نسل این جانور به طور کلی از عرصه زیستی منطقه حذف گردیده است. برای احیاء و بازگردانی این گونه به زیستگاه های طبیعی اش در دشت مغان، پژوهشی میدانی آغاز گردید تا ضمن بررسی وضعیت موجود نهاده های زیست محیطی در مناطق مختلف دشت مغان، احیاء و تکثیر آن بررسی شود. بررسی ها نشان می دهد که زیستگاه خروسلو به دلیل انزوای جغرافیایی و دور بودن از منابع آبی سطحی و فقدان آب های زیرزمینی قابل استفاده و عدم توسعه های مدنی تا حدود زیادی چهره و سیمای طبیعی خود را حفظ کرده است. در یک مقایسه مابین سیمای فیزیکی و آرایش فضایی بارگذاری های جمعیتی و فعالیت های انسانی و وضعیت اکولوژیک عرصه های طبیعی و زیستی در منطقه دشت سهرین، که بالغ بر دو هزار رأس آهو در آن زندگی می کند، با زیستگاه خروسلو، می توان به قابلیت های بی شمار زیستگاهی این منطقه برای احیای گونه آهو پی برد. با توجه به اوضاع فعلی می توان سهمی از اراضی مرتعی منطقه را به حریم های حفاظتی به عنوان پناهگاه های امن حیات وحش اختصاص داد و این گونه را از زیستگاه های نزدیک از جمله جمهوری آذربایجان و دشت سهرین زنجان به آن انتقال داد. انتخاب روش مناسب زنده گیری، حمل و رهاسازی در منطقه، ساخت آبشخور و سایر واحدهای خدمات رسانی به حیات وحش و تاسیسات حفاظتی به برنامه احیا، این گونه آهو در این منطقه کمک شایانی خواهد نمود. این روش در بسیاری از کشورهای دنیا معمول بوده و از جمله کارآمدترین روش ها برای احیاء و حفاظت نسل گونه های جانوری به شمار می آید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):