برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر میوه هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis (L.) Schrad) بر فاکتورهای آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دومگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: داروسازی- فارماکولوژی

پژوهشگران: 
فلاح حسینی حسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

چاپ مقاله در فصلنامه گیاهان دارویی، ویژه نامه دیابت، سال پنجم زمستان 1384


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

تاثیر افزایش میزان قند خون بر تشدید استرس اکسیداتیو و کاهش میزان آنتی اکسیدان ها در بیماران دیابتی گزارش شده است. هم چنین احتمال داده می شود که کاهش میزان قند خون در بیماران دیابتی با مصرف گیاهان دارویی با خواص آنتی اکسیدانی موجب کاهش استرس اکسیداتیو شود. در مطالعه حاضر اثر عصاره هندوانه ابوجهل بر مارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی در مقایسه با دارونما بررسی شد.
تعداد 44 بیمار دیابتی نوع دوم مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شریعتی انتخاب و در دو گروه 2 نفری تقسیم شدند. به گروه اول روزانه 300 میلی گرم هندوانه تلخ در سه دوز منقسم و به گروه دوم به طور مشابه دارونما به مدت 2 ماه تجویز شد. در این بیماران فاکتورهای خونی از قبیل هموگلوبین گلیکوزیله و قند خون در حالت ناشتا و فاکتورهای استرس اکسیداتیو از قبیل میزان مالون دی آلدیید، گلوتاتیون و فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز خون قبل و بعد از دو ماه در پایان مطالعه بررسی شد.
نتایج طرح حاکی از آن بود که تجویز هندوانه ابوجهل به بیماران دیابتی موجب کاهش معنی دار در میزان هموگلوبین و گلیکوزیله قند خون ناشتا شده است، ولی میزان مالون دی آلدیید، گلوتاتیون و فعالیت آنزیم های کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز خون قبل و بعد از دو ماه و همچنین بین دو گروه هیچ تفاوت معنی داری نداشت
.
نتایج طرح نشان می دهد که در بیماران دیابتی کاهش میزان قند خون با تجویز هندوانه ابوجهل تاثیری بر میزان غلظت مارکرهای استرس اکسیداسیون ندارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):