برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک منطقه سفیدابهگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: معدن

پژوهشگران: 
افشاری سهراب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1381

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان

خروجی طرح: 

نتایج این طرح تهیه و تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

مطالعات ژئوالکتریک برای دستیابی به منابع آب زیرزمینی در منطقه ای به وسعت تقریبی 141 کیلومتر مربع از اراضی جنوب روستای سفیدابه انجام گرفت. در این منطقه بیش از 300 سونداژ در قالب 29 پروفیل به روش مقاومت سنجی با خط جریان 1000 متر برداشت شد. با توجه به وسعت زیاد منطقه، فاصله پروفیل ها 1000 متر و فاصله سونداژها 500 متر انتخاب گردید. با به کارگیری داده های حاصل از تفسیر منحنی ها، مقاطع ژئوالکتریک و نقشه های هم مقاومت مخصوص ظاهری تهیه نتایج اطلاعات به دست آمده تجزیه و تحلیل شد.با بررسی نهایی اطلاعات، زمین شناسی منطقه، استفاده از مقاطع ژئوالکتریک و نقشه های هم مقاومت مخصوص ظاهر، تعدادی از نقاط برداشت شده، از نظر پتانسیل آب زیرزمینی مناسب تشخیص داده شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):