برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

راه اندازی روش اختصاصی تشخیص «لوپوس» در ایرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: علوم آزمایشگاهی

پژوهشگران: 
رضایی پور ربابه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح پژوهشی قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

برای شناسایی و آشکارسازی «اتو آنتی بادی ضد DNA دو رشته ای» که «اتو آنتی بادی» اختصاصی بیماری «لوپوس اریتروماتوزسیستمیک» می باشد، می توان از تک یاخته ای به نام «کریتیدیالوسیلیا» که از خانواده «تژکداران خونی» است استفاده نمود.
با توجه به خواص این تک یاخته تست «کریتیدیالوسیلیا» به علت سهولت روش تهیه اسلاید و روش انجام کار، نداشتن خطرات تماس با مواد رادیواکتیو و دارا بودن ویژگی بالا در مقایسه با روش های موجود، تستی مناسب جهت تشخیص اختصاصی بیماری «لوپوس اریتروماتوز سیستمیک» می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):