برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در اراضی روستای حاجی آبادگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: معدن

پژوهشگران: 
قجاوند ذبیح اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1381

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح تهیه و تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

تعیین محل ذخایر آب های زیرزمینی از پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و هر روشی که به تعیین محل مناسب برای حفاری چاههای آب کمک کند و یا باعث حذف حفاری های غیر قابل بهره برداری شود، بسیار ارزشمند خواهد بود. یکی از این روش ها، بررسی های ژئوفیزیکی است، شیوه ای که در اکتشاف آب زیرزمینی کاربرد زیاد دارد، روش مقاومت سنجی است. در این راستا در محدوده مورد مطالعه تعداد 30 سونداژ الکتریکی به روش شلومبرگر با خط جریان ماکزیمم 1000 متر برداشت گردید. با بکارگیری خط جریان یادشد، ساختار زمین شناسی زیرزمینی منطقه تا عمق حدود 250 متر مورد بررسی قرار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):