برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت «مترول صنعتی پارچه»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
صفری احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1375

کارفرما: کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات

خروجی طرح: 

چند نمونه برحسب سفارش ساخته شده و به کارفرما واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

هدف طراحی و ساخت دستگاهی بوده که بتواند متراژ پارچه را نشان دهد. بدین منظور با استفاده از سنسورهای الکترونیکی سرعت حرکت پارچه اندازه گیری و به صورت الکترونیکی متراژ می گردد.
میزان متراژ هر رول پارچه روی نمایشگر (
Display) نشان داده می شود و برای نمونه گیری از سرعت پارچه غلطک های خاصی طراحی گردیده است. در این دستگاه با استفاده از یک پرینتر کوچک متراژ هر رول پارچه بر روی کارت چاپ می شود. پس از چاپ سیستم «Reset» شده و مجددا برای عمل متراژ آماده می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):