برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پروژه مطالعاتی کنترل سیل حوزه آبخیز تنگ کنشتگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: منابع طبیعی- آبخیزداری

پژوهشگران: 
حدیدی مسلم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1384

کارفرما: ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

عرضه دانش فنی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

روند رو به تزاید دگرگونی و سیر قهقرائی منابع طبیعی تجدید شونده (Natural Resources) موجب گردیده تا عوارض ناهنجاری که طی دو تا سه دهه اخیر به چشم نمی خوردند، اکنون به وضوح لمس گردند. رشد بی رویه جمعیت طی 25 سال گذشته، تبدیل اراضی، ازدیاد بیش از حد دام ها و استفاده از جنگل ها و مراتع، تخریب منابع، کاهش شدید منابع آب سطحی و زیرزمینی، آلودگی محیط زیست با فاضلاب ها و پساب های صنعتی و شهری و همچنین گسترش تاسیسات و سازه های نظامی نیز مزید بر علت گردید و بخش بسیار مهمی از اراضی طبیعی و بکر و اراضی زراعی مرغوب را در کام خود فرو برد و به دنبال آن عوارض ناشی از این معضلات از جمله، وقوع سیلاب های روبه ازدیاد، کاهش چشمگیر حاصل خیزی خاک ها، نقصان آشکار منابع آب و ... را بر استان کرمانشاه تحمیل نمود. حوزه آبخیز تنگ کنشت یکی از حوزه های آبخیز شمال شهر کرمانشاه است که در منطقه ای به وسعت 14348 هکتار در حد فاصل طول های 46o 23’ 15” تا 46o 28’ 45” و عرض های 34o 54’ 40” تا 34o 59’ 54” قرار گرفته است که با توجه به عوامل مذکور از یک طرف و ساخت و سازهای بی منطق، آن هم در مناطق غیرمجاز و با خطر ریسک بالا از سوی دیگر مشکلات و معضلاتی را در بخش شمالی شهرستان کرمانشاه ایجاد نموده است. در طرح کنترل سیل حوزه آبخیز تنگ کنشت جهت بررسی عوامل موثر در خصوص مشکلات بروز نموده و پیشنهاد راهکارهای تا حد امکان مناسب و مفید به منظور تعدیل این معضل، مطالعاتی در بخش های مختلف (فیزیوگرافی، هواشناسی، هیدرولوژی، زمین شناسی، ... ، تلفیق و طراحی) صورت گرفت که با دست یابی به واحدها و یگان های زیست محیطی و تعیین توان اکولوژیکی آنها و نیز مقایسه آن با کاربری های فعلی و انطباق آن با شرایط ایده آل، راهکارهایی عملی به منظور تصحیح کاربری ها و همچنین جلوگیری از وقوع مجدد رواناب های مشکل ساز و ترمیم و اصلاح حوزه آبخیز تنگ کنشت و زیر حوزه های آن ارائه گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):