برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک منطقه بندانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: معدن

پژوهشگران: 
قجاوند ذبیح اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1381

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

خروجی طرح: 

نتایج این طرح تهیه و تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

یکی از روش های ژئوفیزیکی که در اکتشاف آب زیرزمینی کاربرد زیاد دارد، روش ژئوالکتریک است. محدوده تحت بررسی های ژئوالکتریک در جنوب روستای بندان و 65 کیلومتری شمال غرب شهر زابل واقع است. در این منطقه از روش ژئوالکتریک برای بررسی ساختار زمین شناسی عمقی و امکان تشکیل سفره آب زیرزمینی و وضعیت آن استفاده شده است. در این طرح جمعا 203 گمانه الکتریکی در قالب 20 پروفیل به روش مقاومت سنجی با شیوه شلومبرگر مورد مطالعه قرار گرفت. به دلیل وسعت زیاد منطقه مطالعاتی، شبکه برداشت با فواصل زیاد (1000m×1000m) انتخاب گردیده بود که در این شرایط فقط سیمای کلی زمین شناسی عمقی منطقه قابل بررسی بود. با این حال با توجه به نقشه های مقاطع ژئوالکتریک و نقشه های هم مقاومت مخصوص ظاهری، محدوده ای با ابعادکمتر که در چارچوب امکانات این مطالعات احتمال وجود آب زیرزمینی در آن قابل تصور بود، تعیین گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):