برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مستندسازی اسناد فنی و تهیه آرشیو الکترونیکی دفتر فنیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران

خروجی طرح: 

هم اکنون بسته نرم افزاری طراحی شده، در این شرکت نصب و اجرا می شود و این گروه به مدت یک سال پشتیبانی از آن را بر عهده دارد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

هدف از اجرای این تحقیق مکانیزه شدن اسناد دفتر فنی شرکت آب و فاضلاب می باشد.
مراحل اجرایی طرح عبارتند از: 1ـ شناخت اهداف و ساختار سازمانی موجود، 2ـ شناسایی وضعیت موجود اسناد و مدارک، 3ـ مطالعات موضوعی و تجربیات سایر شرکت های مشابه، طراحی سیستم مدیریت و آرشیو اسناد فنی، 4ـ استقرار سیستم مدیریت و آرشیو فنی.
تدوین گزارش بر اساس مراحل فوق و همچنین طراحی، نصب و اجرای بسته نرم افزاری در شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران به عنوان نتایج طرح قلمداد می شود
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):