برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و جمع بندی تجربیات فنی مقنیان و کارشناسان تجربی قنوات استان کرمانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: مهندسی عمران

پژوهشگران: 
کامیاب مقدس رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

چاپ بخشی از نتایج طرح در کتابی تحت عنوان اطلاعات قنوات استان کرمان


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

با توجه به وجود بیش از 33000 رشته قنات در کشور و اهمیت این سازه آبی در استحصال و انتقال آب های زیرزمینی، توجه به وجوه فنی در بازسازی، مرمت و احداث قنوات اهمیت بالایی دارد. در این باره مقنیان و کارشناسان تجربی قنات، انبوهی از تجربیات ذی قیمت را که حاصل سال ها تلاش و کار عملی در قنوات است، در سینه جای داده اند. لذا گردآوری، تنقیح و جمع بندی این تجربیات مهم در زمینه چگونگی حفر، مرمت، لایروبی، آبدهی و نظام مالکیت و توزیع آب در قالب این طرح با انجام مصاحبه و مشاهدات عینی و بهره برداری از دانش فنی و مطالعات مجری طرح به انجام رسیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):