برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در مزرعه تحقیقاتی لورکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: معدن و زمین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1380

کارفرما: دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده کشاورزی

خروجی طرح: 

نتایج طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح انجام مطالعات ژئوالکتریک در قالب چهل و پنج گمانه الکتریکی در محدوده ای به وسعت تقریبی سی و پنج هکتار از اراضی مزرعه تحقیقاتی لورک بود. با اجرای این پروژه، ساختار زمین شناسی تحت الارضی و پتانسیل آب زیرزمینی تا عمق پژوهشی 250 متر (خط جریان ماکزیممم هزار متر) در چارچوب امکانات ژئوالکتریک تعیین گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):