برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق و تولید آلیاژ «5005-AA» آلومینیومگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
رحمانی حمید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1377

کارفرما: صنایع موشکی پارچین

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

آلیاژ «5005-AA» آلومینیوم به دلیل کارپذیری سرد بالا دارای کاربرد بسیار گسترده ای در صنایع بوده و از منابع خارجی تامین می شود. جهت قطع وابستگی صنایع کشور به آلیاژ فوق، یا به کارگیری امکانات موجود صنایع آلومینیوم کشور اقدام به تحقیق و تولید آلیاژ فوق گردید.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- بررسی خواص، مشخصات و ویژگی های آلیاژ 5005-AA جهت حصول به کارپذیری سرد بالا
- تعریف محدوده کیفیت مورد نیاز
- بررسی و شناسایی صنایع آلومینیوم کشور و انتخاب محل مناسب جهت تولید آلیاژ با کیفیت موردنظر
- تولید آزمایشی و انجام تست های لازم و اخذ تاییدیه از کارفرما
- تولید انبوه و تحویل کل محموله به کارفرماکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):