نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

معاینه و غربالگری دانش آموزان شرکت کننده در اردوهای تابستانی معاونت امور مستضعفان بنیاد از نظر وضعیت سلامت جسمانیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- ژنتیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1383

کارفرما: معاونت امور مستضعفان

خروجی طرح: 

نتایج این طرح اطلاعات جامعی در خصوص وضعیت سلامتی نوجوانان تحت پوشش معاونت امور مستضعفان در اختیار این معاونت قرار داد که می توان در برنامه ریزی های آتی مورد استفاده قرار گیرد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

هدف کلی طرح بررسی وضعیت سلامت جسمانی دانش آموزان شرکت کننده در اردوهای تابستانی بنیاد مستضعفان بوده است.
مواد و روش ها: این طرح به صورت مقطعی بر روی 5376 نفر از دانش آموزان شرکت کننده در اردوهای تابستانی بنیاد مستضعفان در تابستان 83 انجام شد
.
اطلاعات لازم از طریق انجام مصاحبه با دانش آموزان و معاینه بالینی آن ها به دست کادر پزشکی و اجرایی (پزشک، ادیولوژیست و بینایی سنج و نیروهای اجرایی) در فرم های از پیش طراحی شده ثبت شدند
.
نتایج: مشکلات ثبت شده در جریان معاینات انجام شده با نامه به خانواده این دانش آموزان اطلاع داده شد تا اقدامات لازم را انجام دهند (با ارجاع به متخصص مربوط) همچنین در صورت سلامتی دانش آموز فرم های سلامت به آن ها داده می شد. بیماران مبتلا به پدیکولوز سر (شپش) در محل تحت درمان با شامپوی گامابنزن و پرمترین قرار گرفتند
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):