برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در اراضی کارخانه سیمینگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: معدن

پژوهشگران: 
قجاوند ذبیح اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1380

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح تهیه و تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

در محدوده اراضی کارخانه نساجی سیمین واقع در منطقه صنعتی علویجه برای بررسی ساختار زمین شناسی عمقی و مطالعه وضعیت آب زیرزمینی از روش ژئوالکتریک (شیوه مقاومت سنجی) که کاربرد زیادی در اکتشاف آب دارد، استفاده گردید. در این طرح در مجموع پنجاه گمانه الکتریکی با عمق پژوهشی حداکثر 250 متر (خط جریان ماکزیمم 1000 متر) مورد بررسی قرار گرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):