برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت کیت الایزا برای سنجش کمی مقدار آنتی اسپرم آنتی بادی در سرم و مایع منی مردان، مایع فولیکولی و مخاط زنانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- بیوشیمی

پژوهشگران: 
صادقی محمدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1383

کارفرما: مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور

خروجی طرح: 

طراحی کیت الایزا جهت اندازه گیری آنتی اسپرم، آنتی بادی جهت استفاده در مراکز تشخیص طبی و مراکز درمان ناباروری.
ارائه 1 مقاله فارسی و 4 خلاصه مقاله انگلیسی در کنگره های بین المللی و چاپ 2 مقاله انگلیسی در مجله بین المللی ایمونولوژی در سال 2004 و چاپ خلاصه و 5 مقاله فارسی در مجلات داخلی.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

تاثیر آنتی بادی ضداسپرم با میزان شیوع %6-26 در ایجاد ناباروری به خوبی شناخته شده است. لذا اندازه گیری آن در سرم و یا مایعات بیولوژیک مردان و زنان از اهمیت کلینیکی برخوردار است. امروزه یکی از مهترین موضوعات مورد بحث در ناباروری ایمونولوژیک، طراحی روشی استاندارد جهت اندازه گیری ASA است. مطالعات انجام شده نشان می دهند که روش الایزا در بین روش های تشخیص ASA، در صورتی که از آنتی ژن های سطحی اسپرم با حداقل آلودگی به آنتی ژن های غیراسپرمی و آنتی ژن های داخلی اسپرم استفاده گردد، روشی بسیار حساس و قابل اعتماد بوده و بهتر از سایر روش های تشخیص و اندازه گیری ASA است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر طراحی یک روش الایزا با روش قابل قبول استخراج آنتی ژن های سطح اسپرم و با حداقل آلودگی به سایر پروتئین های اسپرم جهت تعیین میزان ASA است. در این مطالعه، تکنیک الایزای غیرمستقیم با استفاده از سه روش مختلف استخراج آنتی ژن های سطح اسپرم شامل روش سونیکاسیون، استفاده از دترجنت سدیم دودسیل سولفات و نیز استفاده از دترجنت لیتیوم دی یدوسالیسیلات، طراحی گردید. در نهایت پس از طراحی روش، الایزای طراحی شده با آنتی ژن حاصل از سه روش مختلف استخراج آنتی ژن های سطح اسپرم، به همراه دو کیت الایزای تجاری مشابه با تست روتین مراکز درمان ناباروری (SpermMar) مورد مقایسه قرار گرفته است. در تجربه عملی از 28 سرم مشکوک به ASA که توسط تست 16 SpermMar مورد جواب مثبت داشتند، به روش الایزای طراحی شده با آنتی ژن های حاصل از دترجنت LIS، 14 سرم، جواب مثبت حقیقی نشان داد و تنها 2 مورد جواب منفی کاذب وجود داشت و جواب مثبت کاذب نیز مشاهده نگردید؛ در حالی که در روش سونیکاسیون فقط 5 مورد مثبت حقیقی داشت و 11 مورد جواب منفی کاذب نشان داد. روش استفاده از دترجنت SDS نیز 13 مورد مثبت حقیقی، 3 مورد جواب منفی کاذب و 4 مورد جواب مثبت کاذب نشان داد. به علاوه دو کیت تجاری به ترتیب 7 و 4 مورد جواب مثبت حقیقی نشان داد. در هر دو کیت های تجاری 1 مورد جواب مثبت کاذب و نیز به ترتیب با 9 و 12 مورد جواب منفی کاذب همراه بودند. بر اساس نتایج حاصل از روش الایزا با استفاده از دترجنت LIS، حساسیت (%87.5) مناسبی داشته و از ویژگی و کارآیی بسیار بالایی در مقایسه با سایر روش ها برخوردار است ( به ترتیب %100 و %92.8) از طرف دیگر همبستگی معنی داری نیز بین روش طراحی شده و SpermMar وجود دارد. (r= 0.572) بر اساس نتایج این مطالعه روش الایزای طراحی شده با استفاده از آنتی ژن استخراج شده از سطح اسپرم به کمک دترجنت LIS دارای حداقل نتایج کاذب است و بهتر از سایر روش های استخراج آنتی ژن های سطحی اسپرم و کیت های مشابه خارجی جهت تشخیص و تعیین میزان ASA است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):