برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه «مانیتول»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
عاقل یاسمین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1374

کارفرما: اداره کل صنایع استان خوزستان

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین شده و نتایج به کارفرما واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

«مانیتول» یک نوع قند الکی است که شش عامل «OH» دارد. این ماده به دو فرم «D و L» وجود دارد. البته فرم «L-» آن در طبیعت موجود نیست و تنها به طور سنتزی تهیه می شود در حالی که فرم D- این قند در طبیعت فراوان است. این ماده کاربرد بسیار زیادی به خصوص در داروسازی و صنایع غذایی دارد که برای تامین آن سالانه با خروج ارز از خارج وارد می شود. در فاز مطالعاتی این طرح، به بررسی روش های تهیه این ماده پرداخته شد که بین روش ها، روش استخراج این ماده از درخت و روش تخمیری به دلیل اقتصادی تر بودن دارای اهمیت بیشتری هستند، از طرفی روش های دیگری مانند روش«هیدروژناسیون» و روش سنتزی برای تهیه این ماده وجود دارد. انتخاب هر یک از این روش ها بستگی به انجام عملی طرح دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):