برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت سیستم های کامپیوتری تست و قرائت کنتورهای آبگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
یعقوبی غلامرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1375

کارفرما: شرکت صنعتی آبفر

خروجی طرح: 

دانش فنی و نمونه ساخته شده به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در پایان خط تولید کنتورهای آب و به منظور کنترل کیفیت، مقدار معینی آب، از کنتور عبور داده شده که به این ترتیب مقدار عددی کنتور قرائت می شود. بنابراین اندازه گیری کنتور با دقت آزمایش و در صورت لزوم محصول نهایی کالیبره می شود.
هدف از انجام طرح، اتوماسیون قرائت کنتور به منظور بالا بردن سرعت و ایجاد سهولت و دقت در قرائت کنتور و تهیه گزارش های متنوع کیفی به منظور انجام تنظیم لازم و کاربردهای آماری بوده است.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- ساخت «مبدل پالس» شامل سنسور نوری مدون قرمز و مدارهای تقویت کننده که در یک محفظه پلاستیکی تعبیه شده و قابل نصب دقیق بر روی کنتور است، این مبدل دوران پروانه کنتور (متناسب با حجم آب عبوری) را به سیستم منتقل می کند.
- ساخت یک سیستم کامپیوتری جهت آزمایش هم زمان دو ردیف ده تایی کنتور و نمایش و ذخیره سازی انواع اطلاعات مورد نیاز
- ساخت یک دستگاه کامپیوتری پرتابل برای آزمایش یک کنتورکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):