برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در اراضی شرکت آلتون قیرگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: معدن

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1380

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

نتایج تحقیق و تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

این مطالعه برای بررسی ساختار زمین شناسی عمقی و امکان تشکیل سفره آب زیرزمینی در آبرفت های اراضی شرکت آلتون قیر اجرا گردید. در این طرح جمعا 35 گمانه الکتریکی به طریق مقاومت سنجی با شیوه الکترودی شلومبرگر مورد مطالعه قرار گرفت. در امور دفتری نسبت به تفسیر وتجزیه و تحلیل داده های صحرایی اقدام شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):