برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت آزمایشگاهی و برپایی پایلوت تولید نیمه صنعتی «سیلیکاژل»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1374

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

خروجی طرح: 

بر اساس پژوهش به عمل آمده دانش فنی تولید «سیلیکاژل» تدوین گردید و هم اینک به تولید نیمه صنعتی رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

«سیلیکاژل» اکسید سیلسیم بی شکل است که خاصیت جذب رطوبت، جذب بعضی از گازهای شیمیایی و مواد را از محلول ها به طور انتخابی دارد. هدف از انجام این طرح، ساخت آزمایشگاهی ماده مذکور، تولید آن در مقیاس میز، طراحی و برپایی واحد نیمه صنعتی آن بوده است.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
-انجام فاز مطالعاتی و انتخاب روش ساخت با استفاده از مواد اولیه داخل کشور
-ساخت و تولید سیلیکاژل در مقیاس آزمایشگاهی با کیفیت قابل قبول
-طراحی تفصیلی واحد نیمه صنعتی آن
-ساخت و تجهیزات پایلوت طراحی شده و راه اندازی واحد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):