برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نظارت بر احداث واحدهای اسکان موقت مناطق زلزله زده بم و برواتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: مهندسی عمران

پژوهشگران: 
ایمانی محمدعلی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1383

کارفرما: استانداری کرمان

خروجی طرح: 

اسکان موقت زلزله زدگان شهرهای بم و بروات


نوع: مشاوره ای-خدماتی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

در پی طراحی تیپ های مختلف واحدهای اسکان موقت مناطق زلزله زده شهرستان بم، اجرای 39000 واحد مزبور به چندین شرکت پیمانکاری واگذار گردید که نظارت فنی بر چگونگی ساخت و ساز واحدهای مزبور در قالب این طرح به عمل آمد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):