برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و مشاوره فنی واحدهای اسکان موقت مناطق زلزله زده شهرستان بمگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: مهندسی عمران

پژوهشگران: 
کامیاب مقدس رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1383

کارفرما: استانداری کرمان

خروجی طرح: 

اسکان موقت بیش از 100 تن از زلزله زدگان شهرهای بم و بروات


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

به دنبال وقوع زلزله پنجم دیماه 83 شهرستان بم و تخریب بیش از 90درصد از واحدهای ساختمانی شهر مزبور، اقدامات لازم برای طراحی واحدهای اسکان موقت زلزله زدگان به عمل آمده و پنج تیپ مختلف برای این واحدها پیش بینی و طراحی گردیده است. بیش از 39000 از واحدهای مزبور در شهرستان بم در قالب پنج تیپ مذکور به اجرا درآمده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):