برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی امکان تهیه محصولات صنعتی از شیره «بنه»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
شکراله زاده علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1374

کارفرما: اداره کل صنایع استان کردستان

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین شده و به کارفرما واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

در این مطالعه ابتدا اطلاعاتی در مورد درخت «بنه» ارائه گردیده و پس از شناخت شیره بنه به ارائه اطلاعاتی در مورد «تربانتین» و «روزین» و اجزا تشکیل دهنده آن ها پرداخته شده است.سپس برای آشنایی با «پینن»های (اجزای اصلی تربانتین) «شیمی ترپن» مورد توجه قرار گرفته است. بیش از 90% تربانتین را «آلفلپینن و بتلپینن» تشکیل می دهد.
در این تحقیق مراحل لازم برای تولید عطرهای «ژرانیول، نرول ولینالول» از تربانتین که شامل سه مرحله:
1- ایزومریزاسیون «آلفاپینن» به «بتاپینن» 2- تبدیل «بتاپینن» به «میرسن» 3- تبدیل «میرسن» به «ژرانیول» است مورد بررسی قرار گرفته است. روش پیشنهاد شده برای تهیه «ژرانیول» به صورتی است که علاوه بر محصول اصلی به طور همزمان ترکیبات عطری با ارزشی همچون «نرول ولینالول» نیز به دست می آید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):