برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شنایایی «فیلتر مادون قرمز»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
حمزه کورس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1375

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف این طرح شناسایی کامل یک نوع فیلتر نوری چند لایه است. این فیلتر برای آشکارساز مادون قرمز «ایندیوم آنتیموناید» ساخته شده وظیفه اش حذف پرتوهای با طول موج کمتر از 4 میکرومتر می باشد. از آنجا که اندازه گیری مشخصه عبور فیلتر نشان داد که برخلاف انتظار مقدار قابل ملاحظه ای عبور نور در محدوده یک تا دو میکرومتر وجود دارد لازم بود که ساختار فیلتر به طور کامل شناسایی و علت وجود این باند عبور اضافی مشخص گردد. تحقیقات مفصل بعدی که به وسیله «XRF, RBS, EPMA, SEM» و میکروسکوپ نوری روی ساختار لایه ها انجام شد و همچنین مدل سازی ساختار به دست آمده روی کامپیوتر نشان داد که باند عبور اضافی ناشی از طراحی ساده لایه های فیلتر بوده است.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- آماده سازی نمونه برای آزمایش های مختلف
- طیف سنجی در باند مریی و مادون قرمز در زوایای تابش مختلف
- مشاهده لایه ها با میکروسکوپ الکترونی
- بررسی توزیع عنصر «سیلیکون» در لایه ها به وسیله «WDS» در سیستم «EPMA»
- آنالیز عناصر تشکیل دهنده لایه ها به وسیله دستگاه «X-ray Flourosence»
- بررسی ساختار لایه ها با استفاده از دستگاه «Rutherford Backscattering»
- مطالعه نوری زیر لایه از جنس «سفایر»
- تهیه نرم افزار مدل سازی چند لایه ای های نوری به زبان C
- مدل سازی ساختار به دست آمده روی کامپیوتر
- تدوین مشخصات فنی و شرایط تحویل گیری فیلترکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):