برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحقیق و تولید نیمه صنعتی تسمه فولادی مخصوصگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
صادقی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1375

کارفرما: شرکت الومتک

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح، تهیه تسمه های فولادی مخصوص، با استفاده از اطلاعات علمی موجود و منابع داخلی و قطع وابستگی به منابع خارجی بوده است. این تسمه ها در ریخته گری پیوسته آلومینیوم و در محدوده حرارتی C 850-300 که تحت تنش های حرارتی متناوب می باشد استفاده می گردد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- با استفاده از تجربیات موجود و نتایج آزمایش های شناسایی نوع انتخاب مواد، نوع فولادمشخص و مقدار مورد نیاز از منابع داخلی تهیه گردید.
- این فولادها به تسمه های مورد نیاز تبدیل شده و تحت آزمایش های عملی در محل کارخانه قرار گرفت. با تایید کارکرد نمونه ها، حدود 22 تن تسمه فولادی تحویل کارفرما گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):