برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح امکان سنجی ساخت گلخانه ای در سه نقطه استان قزوین (شهرستان قزوین- شهرستان تاکستان و شهرستان بوئین زهرا)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: خاکشناسی

پژوهشگران: 
شیرین فکر احمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1384

کارفرما: جهاد کشاورزی استان قزوین

خروجی طرح: 

ارائه گزارش مکتوب به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

به منظور بررسی امکان ساخت شهرک های گلخانه ای در سه شهرستان از استان قزوین (بوئین زهرا، تاکستان و قزوین) عوامل اصلی تاثیرگذار همچون عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی بررسی شد. عوامل محیطی شامل وضعیت فعلی آب، خاک و اقلیم هر منطقه بود که با مراجعه به محل احداث شهرک و استناد به گزارش های کیفیت و کمیت آب چاه ها، گزارش های تفصیلی دقیق خاک شناسی و آمار هوا و اقلیم هر منطقه جمع آوری شد. عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز از آمارنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان کشاورزی هر استان و هر شهرستان تهیه شد که شامل میزان تولید- هزینه های تولید- مصرف سرانه- رشد جمعیت- نرخ بیکاری و ... بودند. نوع تولیدات گلخانه ای استان و مشکلات تولید با مراجعه به محل گلخانه ها و مصاحبه با گلخانه داران انجام گرفت.
در نهایت نتایج نشان داد که در استان قزوین مزیت نسبی کشت محصولات گلخانه ای با سبزی و صیفی است و تولید خیار، گوجه فرنگی و فلفل در فصول سرد به دلیل نیاز استان قزوین و استان های پرمصرف همجوار، همچون استانهای تهران و گیلان مقرون به صرفه است. حال آنکه تولید گل و گیاه در اوضاع فعلی در این استان به دلیل هزینه های بالای تولید، در قیاس با استان های پرورش دهنده گل (تهران- اراک) مقرون به صرفه نیست
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):