برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی سطح آگاهی و نوع نگرش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در مورد هرپس تناسلی در پائیز 83گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
عسگری سهیلا (همکار طرح)
چمنی تبریز لیلی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

طراحی طرح های تحقیقاتی بعدی در زمینه هرپس ژنیتال
برگزاری کارگاه های آموزشی جهت متخصصین در زمینه هرپس ژنیتال
ارائه نیاز آموزشی راجع به عفونت هرپس ژنیتال و دیگر بیماری های منتقله از راه تماس جنسی در دانشگاه ها و مراکز مشاوره قبل از ازدواج
تهیه مقاله جهت شرکت در کنفرانس های علمی
تهیه مقاله جهت ارائه و چاپ در مجلات معتبر علمی
تهیه پمفلت آموزشی جهت مطالعه متقاضیان


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

طبق آمار بیماری هرپس ژنیتال در دنیا و در آسیا رو به افزایش است و جوانان از جمله گروه های در معرض خطر این بیماری هستند. از طرفی این بیماری ریشه کنی قطعی ندارد و به رغم درمان همواره احتمال عود مجدد بیماری وجود دارد. لذا، پیشگیری از بیماری راه اصلی مبارزه با آن است. در این تحقیق، آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به عنوان بخشی از جمعیت جوان و تحصیل کرده کشور که در دوره تحصیل خود در زمینه بیماری واحد آموزشی نداشته و هیچ گونه آموزش آکادمیک در مورد آن ندیده اند، ارزیابی شد تا نیاز به آموزش در زمینه بیماری بررسی شود.
مطالعه به روش
Cross-Sectional و با حجم نمونه 410 در دانشکده های (11 دانشکده) دانشگاه شهیدبهشتی انجام گرفت. ابزار این مطالعه پرسشنامه بود. این پرسشنامه در سه بخش سوالات پایه (شامل سن، جنس، مقطع تحصیلی، دانشکده و وضعیت تاهل)، سوالات مربوط به آگاهی در مورد بیماری (5 سوال در زمینه شناخت ماهیت بیماری، 3 سوال در زمینه شناخت راههای انتقال، 1 سوال در زمینه شناخت علایم، 1 سوال در زمینه شناخت درمان و 1 سوال در زمینه شناخت روش های پیشگیری از بیماری) و سوالات مربوط به نوع نگرش در مورد بیماری (3 سوال) تنظیم شده بود.
داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار
ver:11 آنالیز شد. طبق آنالیز انجام شده اکثریت افراد مورد مطالعه در زمینه ماهیت، راه های انتقال، علایم، درمان و پیشگیری از بیماری اظهار بی اطلاعی کردند. همچنین اکثریت نگرش مثبتی نسبت به بیماری داشته و تمایل داشتند اطلاعات بیشتری راجع به بیماری داشته باشند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):