برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تامین 17 نوع قطعات نهایی موتور دیزل ملی (کنترل فنی نقشه ها، ساخت و اندازه گیری)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: شرکت دیزل سنگین ایران

خروجی طرح: 

نتایج این طرح به کارفرما تحویل داده شد و در نمونه موتور ملی دیزل مورد بهره برداری قرار گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

هدف از این طرح، ساخت و کنترل تعدادی از قطعات دقیق موتور دیزل ملی بوده است.
مراحل طی شده و روش های اجرایی عبارتند از
:
1ـ دریافت نقشه های قطعات از شرکت دسا، 2ـ کنترل نقشه ها و ارائه نقشه های ساختی برای برخی قطعات، 3ـ تهیه فرایند ساخت، 4ـ ساخت و نظارت بر آن 5ـ کنترل ابعادی و هندسی قطعات، 6ـ انجام آزمایش های تست فشار و آنالیز مکانیکی برای برخی قطعات، 7ـ بسته بندی طبق مشخصات ارائه شده توسط کارفرما، 8ـ تحویل قطعات
انجام این طرح باعث جلوگیری از خروج ارز و افزایش اتکاء به صنعت داخلی گردید. همچنین توانایی و آمادگی پژوهشکده توسعه تکنولوژی در ساخت قطعات دقیق به منظور همکاری در طرح های آتی به این صنعت اعلام گردید
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):