برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه امکان پذیری تولید ماده اولیه تسمه آلومینیمی آلیاژ «AA-8011»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
رحمانی حمید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1374

کارفرما: شرکت موشکی پارچین

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از انجام طرح، بررسی امکان جایگزینی آلیاژ «8011» با «5005» و در نهایت تولید ده تن ورق با استفاده از توانایی های صنعت آلومینیم کشور بوده است.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- مقایسه خواص و مشخصات دو آلیاژ «8011 و 5005»
- تولید آلیاژ «8011» نورد آن و انجام عملیات حرارتی لازم برای ارزیابی دقیق تر
- انجام آزمایش ها از نظر فرآیند ساخت قطعه و کارایی قطعات در شرایط کاربردی بر روی نمونه های آزمایش و تایید کیفیت آن توسط کارفرما
- تولید ده تن ورق آلومینیومی از جنس آلیاژ «8011» مطابق کیفیت مورد درخواستکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):