برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه «ساخارین»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1374

کارفرما: اداره کل صنایع استان خوزستان

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین شده و به کارفرما واگذار گردید.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

«ساخارین» ماده شیمیایی با فرمول «C7H5O3SN» می باشد که دارای کاربردهای زیادی در صنایع غذایی، دارویی و پزشکی است.
این ماده به صورت پودر سفید رنگی می باشد که شیرینی آن 500 برابر شکر است و دارای وزن مولکولی 183 و نقطه ذوب 225-228oc است.
برای تهیه این ماده روش های زیادی وجود دارد ولی بهترین روش با توجه به امکانات کشور استفاده از واکنش «تولوئن و کلرسلفونیک اسید» در مجاورت «پرمنگنات پتاسیم بی سولفیت سدیم و آمونیاک» می باشد که در این روش حداکثر کارکرد محصول حاصل می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):