برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کنترل بیولوژیک با بیماری باکتریائی آتشک گلابیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: باغبانی

پژوهشگران: 
احمدی علیرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1383

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

بیماری آتشک گلابی با عامل Erwinia amylovora یکی از بیماری های خطرناک درختان میوه دانه دار در بسیاری از مناطق دنیا است که موجب نکروزه شدن بافت های میزبان می گردد. این باکتری یک نکروژن تدریجی است که می تواند به تدریج با گسترش خود موجب تخریب تمام بافت های گیاه میزبان شود، به طوری که آلودگی نقطه ای از گیاه موجب مرگ میزبان می شود، همین امر سبب شده است که طی سال های اخیر هزاران هکتار از باغات گلابی، به و سیب کشور در استان های تهران، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی ، اردبیل و ... از بین برود. در این مطالعه ابتدا سوش های E. herbicola و P. fluorescens از درختان آلوده گلابی در منطقه سهیلیه کرج جداسازی شد و سپس توانایی سوش های مختلف این باکتری در تولید آنتی بیوتیک و کنترل بیماری آتشک گلابی در وضعیت آزمایشگاه (محیط کشت GA، میوه نارس گلابی)، گلخانه (نهال گلابی) و شرایط باغ (شکوفه های گلابی) بررسی شد.
نتایج آزمایش های فوق نشان می دهد که سوش های
EH202 و PF103 قادر به کنترل بیماری در وضعیت آزمایشگاه، گلخانه و باغ هستند و از بروز بیماری به طور معنی داری تا 60 درصد کاستند لذا سوش های فوق جهت تولید نیمه صنعتی به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک بیماری آتشک گلابی توصیه شدند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):