برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

«اسکوییب فیوز»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
حمزه کورس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1374

کارفرما: صنایع شهید بابایی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این تحقیق به کارفرما واگذار شده است


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

یک مجموعه انرژی زا شیمیایی که به عنوان یک سوییچ می تواند از طریق الکتریکی شروع به واکنش و تبدیل انرژی شیمیایی ذخیره شده به حالت فعال نماید، طراحی شده است.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده عبارتند از:
- بررسی نمونه و آشنایی با ماموریت و عملکرد آن
- دمونتاژ نمونه و تحلیل اجزا
- شناسایی قطعات و مواد شیمیایی
- تعیین مشخصات فنی محصول و اجزا
- تعیین مشخصات مواد اولیهکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):