برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت مدیریت و کنترل پروژه های صهاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1380

کارفرما: صنایع هواپیمایی ایران

خروجی طرح: 

نتایج به صورت CD و گزارش مکتوب در اختیار کارفرما قرار گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

هدف از این طرح، استفاده بهینه از منابع اعم از نیروی انسانی، تجهیزات، محیط، مدیریت و ... برای افزایش بهره وری و کارآیی سیستم و انجام به موقع تعهدات می باشد.
نتایج مورد انتظار:
1- طراحی و پیاده سازی سیستم کارا برای جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات پروژه ها
2- طراحی و پیاده سازی سیستم ارزیابی پروژه ها به تفکیک و توام
3- طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه هاکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):