برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فشرده سازی و جایگزینی مدارهای دیجیتالگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
حافظی منوچهر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1374

کارفرما: نهاجا

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

تعمیر، نگهدری، خرید و یا کپی سازی مدارهای دیجیتال قدیمی که کاربرد وسیعی (مخصوصا در صنایع نظامی) دارند بسیار مشکل است. این مشکل عمدتا مربوط به از رده خارج بودن یا اختصاصی بودن قطعات و مدارها و گاهی مربوط به تحریم های اقتصادی و نظامی می باشد.
هدف طرح، ایجاد قابلیت فشرده سازی مدارهای منفصله (
Discrete) با استفاده از قطعات مدرن برنامه پذیر (PLD) و جایگزینی مدارهای استراتژیک (از نظر اهمیت، تعداد و قیمت) بوده است.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- ایجاد امکانات آزمایشگاهی برای رسم و شبیه سازی کامپیوتر مدار، تقسیم عملیات منطقی مدار بین تعداد بسیار کمی قطعات برنامه پذیر، تهیه الگوی تست برای تشخیص خرابی در مدارهای تحت طراحی
- شناسایی، تحلیل، طراحی، ساخت آزمایشگاهی و تولیدی جایگزین برای چندین کارت استراتژیک نظامی
- ساخت تسترهای کامپیوتری برای تشخیص دقیق خرابی مدارهای فوق در حین ساخت و مصرفکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):