برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سیستم اتوماسیون قرائت کنتور آب از طریق خط تلفن ثابتگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی برق ـ قدرت

پژوهشگران: 
حسنی عبدالمجید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب (آبفا)

خروجی طرح: 

ارائه گزارش فنی به کارفرما.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح قرائت کنتورهای آب به روش مکانیزه و بدون نیاز به عوامل انسانی و در نهایت کاهش هزینه های مربوطه می باشد. در حقیقت با اجرای این طرح دستیابی به سیستم ساده و ارزان قرائت کنتورآب ازطریق خط تلفن ثابت امکان پذیر شده است.
مراحل اجرایی طرح عبارتند از
:
ـ جمع آوری اطلاعات و طراحی سیستم
ـ ساخت نمونه آزمایشگاهی، نرم افزار سرور و رفع عیب آنها
ـ ساخت نمونه نیمه صنعتی
دستگاه ارسال کننده اطلاعات، قابلیت شمارش پالس، ذخیره و ارسال دیتا از طریق خط تلفن ثابت مشترکین را دارد و نرم افزار سرور از طریق رایانه دارای مودم به خط تلفن وصل می شود و اطلاعات را از کنتور در هنگام تماس دریافت می کند
.
نتایج طرح عبارت است از: دستیابی به دانش فنی کامل سیستم قرائت کنتورآب ازطریق خط تلفن ثابت و با کمترین خطای انسانی و هزینه قرائت کنتور.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):