برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره وری با رویکرد اصلاح فرایندها و رویه ها در دستگاه های اجرائی استانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان هرمزگان 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
پورخردمند رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1384

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان

خروجی طرح: 

نتایج این طرح بر روی سه عدد لوح فشرده (CD) تهیه و در اختیار سازمان مدیرت و برنامه ریزی قرار گرفته است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 10- 6684401-0761

نشانی سازمان مجری: بندر عباس، بندر عباس، ابتدای بلوار دانشگاه، جهاددانشگاهی استان هرمزگان
 

چکیده:

هدف از این طرح استقرار الگوی چرخه مدیریت بهبود بهره وری در دستگاه های اجرائی استان هرمزگان است. در این طرح پنج فرایند اصلی این دستگاه ها انتخاب و اصلاح می گردد و ساختار مناسبی برای تداوم توسعه حرکت بهره وری در دستگاهه فراهم می شود. این طرح در سه بخش و یازده مرحله تهیه شده است. بخش نخست به خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و دستاوردهای کلی طرح می پردازد. بخش دوم شامل مستندات و مکاتبات و بالاخره بخش سوم کلیه گزارش های ارائه شده کارگروه های حل مساله در این طرح است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):