برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و برآورد قیمت نیروگاه های فتوولتاییک یک صد کیلوواتیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی برق ـ قدرت

پژوهشگران: 
حسنی عبدالمجید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

نتایج طرح عبارت است از دستیابی به بخشی از دانش فنی طراحی نیروگاه فتوولتاییک یک صد کیلوواتی است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از اجرای طرح دستیابی به دانش اولیه طراحی نیروگاه فتوولتاییک است.
نیروگاه فتوولتاییک دارای سیستم مرکب از پنل خورشیدی، باتری و مدار واسط جهت ارتباط آنهاست. در این اجزا، انواع ترکیب ها و مزایا و معایب هر نوع، مطالعه می شود
.
مراحل اجرایی طرح عبارتند از
:
ـ مطالعه انواع نیروگاه های فتوولتاییک
ـ مطالعه مزایا و معایب هر نوع.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):