برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی سیستم بازرسی و نظارت خدمات مسافری شرکت رجاءگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
خدامرادی سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1380

کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این پروژه برای طراحی نظامی کارآمد برای نظارت، کنترل و بهبود کیفیت خدماتی که شرکت رجاء ارائه می کند، طراحی و تدوین شده است. در این طرح ضمن بررسی و مشاهده فرآیند تولید سفر و کلیه عوامل اصلی موثر در سطح کیفیت خدمات مذکور، کلیه مولفه های اصلی شناسایی و یک نظام عملیاتی مبتنی بر بسته نرم افزاری کامپیوتری موسوم به TSQIS توسط گروه تحقیقاتی تهیه گردیده و برای نظارت و بهبود مستمر کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت رجاء استفاده می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):