برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه «2- اتیل هگزانول» از «آزئوتروپ سه تایی آب، الکل، بنزن»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
اسم حسینی مجید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1374

کارفرما: اداره کل صنایع استان خوزستان

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی و آزمایشگاهی تدوین و به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

«2-اتیل هگزانول» یک ماده شیمیایی به فرمول «C18H18O» و از جمله ترکیبات الکلی است که مصارف زیادی در صنایع دارد. برخی از کاربردهای آن شامل تولید «انیدرید فتالیک»، خشک کردن و رسوب دادن ترکیبات و صنایع لاستیک و شوینده ها و تولید برخی نرم کننده ها به خصوص نرم کننده «پی وی سی» می باشد. هدف اصلی این طرح استفاده از ضایعات آبی پتروشیمی فارابی - واحد «DOP» می باشد. به گونه ای که آمار نشان می دهد با اجرای فاز صنعتی این طرح، سالیانه حدود 300 تن «2-اتیل هگزانول» قابل استحصال است. لازم به ذکر است که این مقدار می تواند بخشی از نیاز این واحد را به ماده اولیه بر طرف سازد.
برای تحقق اهداف فوق الذکر، پس از مطالعات اولیه، تلاش گردید تا 2-اتیل هگزانول از مخلوط سه تایی «آب – بنزن - 2 اتیل هگزانول» جدا گردد. در مجموع این گزارش برخی از شرایط لازم و چگونگی انجام این فرآیند را در اختیار می گذارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):