برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان تأثیربخشی واکسن MAVAX CLONE در ایجاد ایمنی علیه بیماری نیوکاسل در طیور گوشتیگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
اکبری گیتا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1383

کارفرما: شرکت حدیث فومن

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما تحویل داده شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

بیماری نیوکاسل از بیماری های عفونی و شایع در مزارع پرورش طیور ایران و جهان است. علیه این بیماری انواع واکسن کشته و زنده استفاده می شود. واکسن MAVAX CLON واکسنی علیه بیماری نیوکاسل است که برای ایمنی زائی جوجه ها در حضور آنتی بادی مادری طراحی شده است. در این طرح میزان اثربخشی این واکسن در ایجاد ایمنی علیه بیماری نیوکاسل در طیور گوشتی بررسی شد و با دیگر واکسن تجاری موجود بر علیه این بیماری مقایسه گردید. این طرح به روش Field trial و در فارم پژوهشی جهاددانشگاهی دانشکده دامپزشکی انجام شد. در این طرح 3 گروه آزمایش (گروه یک) شامل 3000 قطعه جوجه دریافت کننده واکسن تجاری موجود در بازار، (گروه دو) شامل 3000 قطعه جوجه دریافت کننده واکسن MAVAX CLON و (گروه سه) شامل 50 قطعه جوجه به عنوان گروه کنترل منفی طراحی گردید و تیتر آنتی بادی علیه بیماری نیوکاسل در هر سه گروه به صورت هفتگی به روش HI اندازه گیری و با هم مقایسه شد.
با توجه به اینکه ویروس نیوکاسل از نوع حاد در فارم های پرورش طیور ایران و خصوصا اطراف تهران در گردش است و به طور معمول جهت ایجاد حفاظت خوب علیه ویروس های حاد، تجویز واکسن کشته تزریقی
ND همراه واکسن زنده توصیه می گردد. به نظر می رسد واکسن MAVAX CLON هم می بایست با واکسن کشته ND همراه شود تا حفاظت خوبی علیه سویه های حاد ایجاد کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):