برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه روشهای فرآوری گل قرمز تولید شده در فرایند بایرگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: پژوهشی فرآوری مواد معدنی

پژوهشگران: 
ذاکری مهدی (مسئول طرح)
رحیمی محسن (همکار طرح)
شفایی سیدضیاالدین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

هدف از انجام این طرح بررسی روشهای مختلف فراوری مواد با ارزش در گل قرمز تولید شده در فرایند بایر بوده است. در این طرح ابتدا به بررسی مشخصات فیزیکی و شیمیایی گل قرمز پرداخته و در ادامه، کارخانجات مختلف تولید کننده آلومینا در سراسر جهان استخراج شدند و ترکیبات مواد معدنی موجود در گل قرمز آنها با کارخانه آلومینای جاجرم مقایسه گردیده است. همچنین کاربردهای مختلف گل قرمز در صنعت و روش فرآوری آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ادامه کار روشهای فرآوری مواد با ارزش موجود در گل قرمز مانند دی اکسید تیتانیوم، آهن و کروم بطور کامل تشریح شده است. در بخش آخر طرح نیز فرایند تولید آلومینای کارخانه جاجرم با جزییات کامل آمده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

The aim of the present project is to study different methods of processing valuable elements in the red mud which obtained in Bayer process.
In this project, first, explanation about the physical and chemical properties of red mud will be presented. Then, main manufacturers of Alumina all over the world will be introduced and finally, a comparison between mineral elements of red mud and Jajarm Alumina factory.
In the meantime, various applications of processed red mud in industry and some processing methods will be explained.
In the next section, the processing methods of the most important elements of red mud which is TiO2, Fe and Cr will be explained completely. Finally, we have described Jajarm Alumina production line in details.Keyword(s):