برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

برنامه ریزی و کنترل پروژه ساخت قالب های بدنه خودرو ملی (سمند)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حجت سیدکاظم (همکار طرح)
افتخاری حمید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1380

کارفرما: 

خروجی طرح: 

دانش فنی این طر تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

اهم فعالیت های انجام شده در این طرح عبارتند از:
تهیه ساختار تفکیک فعالیت ها تهیه برنامه زمان بندی و تهیه شبکه فعالیت ها. طراحی فرم ها و چک لیست های کنترلی، وزن دهی به فعالیت ها بر اساس فنی، زمانی و هزینه ای، طراحی فرمت گزارش های مختلف مورد نیاز و تهیه آنها کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران در مورد ساخت 157 قالب برای ساخت 58 قطعه و همچنین پانل گیج های مربوط به کنترل قطعات ساخته شده.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):