نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی نوع و میزان مصرف انرژی الکتریکی سوییچرهای شبکه های کامپیوتریگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی برق ـ قدرت

پژوهشگران: 
حسنی عبدالمجید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

با به دست آوردن منحنی بار مصرفی دستگاه های سوییچر می توان برای تغذیه آن از تامین کننده های محلی با توجه به منحنی بار آن استفاده بهینه نمود.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از اجرای طرح شناسایی مولفه های انرژی الکتریکی مصرفی مورد نیاز یک دستگاه سوییچر شبکه های کامپیوتری می باشد. زیرا این نوع سیستم ها تنها بار مقاومتی به شبکه تحمیل نمی کنند بلکه بار سلفی هم دارند. لذا شناسایی مولفه های الکتریکی آنها برای تامین انرژی الکتریکی توسط شبکه های محلی و موقت دستگاه های سوئیچر از اهمیت بالایی برخوردار است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):