برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه نیروگاه های هیبریدیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: مهندسی برق ـ قدرت

پژوهشگران: 
حسنی عبدالمجید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

تدوین و ارائه گزارش نهایی طرح.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف از اجرای طرح دستیابی به دانش اولیه طراحی نیروگاه هیبرید خورشید و باد است.
در این طرح، نیروگاه فتوولتاییک و نیروگاه بادی مطالعه گردید و نحوه ترکیب آنها بررسی شد. طراحی نیروگاه هیبرید خورشید و باد دارای مزایایی همچون تولید در هنگام نبود باد و همچنین ذخیره انرژی خورشیدی در هنگام تولید برق بادی است
.
مراحل اجرایی طرح عبارتند از
:
ـ مطالعه انواع نیروگاه های هیبرید باد و خورشیدی
ـ مطالعه مزایا و معایب هر نوع
نتایج طرح عبارت است از: دستیابی به بخشی از دانش فنی طراحی نیروگاه هیبرید آب و باد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):