برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه امکان سنجی تشکیل موسسات اطلاع رسانی خدمات جاده ایگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
رستمی حبیب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1383

کارفرما: ستاد اشتغال وزارت راه و ترابری

خروجی طرح: 

در انتها پیشنهاد شد که یک موسسه مرکزی و شعبات آن در استان های کشور به عنوان راه حل عملی برای پاسخ به تقاضای مسافران جاده ها در مورد اطلاعات جاده ها و مراکز بین راهی تشکیل گردد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

در دنیای امروز و با تغییر خواسته ها و عادت های اجتماعی در نزد آحاد جامعه که حداکثر راحتی و ایمنی را به هنگام مسافرت های برون شهری جست وجو می کنند. نیاز به کسب اطلاعات قبلی درباره اوضاع جاده ها و امکانات بین راهی بیش از پیش احساس می شود.
ضرورت دریافت اطلاعات نه تنها در مسافرت های عادی، بلکه در سفرهای کاری با اهداف حمل و نقل بار یا مسافر نیز به طور جدی مطرح هستند. پرواضح است که چنانچه اطلاعات مزبور به صورت دقیق، سریع، روزآمد و از جانب یک منبع معتبر ارائه نشوند، موجب رفع نیاز نشده و فاقد کاربردهای عملیاتی لازم خواهند بود. از این رو به نظر می رسد ایجاد یک تشکیلات سازمانی منسجم برای جمع آوری، پردازش و ارائه خدمات اطلاعاتی به مسافرین به عنوان راهکاری عملی برای رفع این نیاز قابل بررسی باشد. در طرح حاضر و به منظور انجام این بررسی، امکان پذیری تشکیل موسسات اطلاع رسانی خدمات جاده ای مطالعه شده است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):