برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

راه اندازی مرکز تحقیقات خدماتی گروه پزشکی در مناطق محروم (استان هرمزگان و استان سیستان و بلوچستان)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1369

کارفرما: وزارت کشور معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل از این طرح پژوهشی به کارفرما واگذار شده است.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

اصولا در برنامه ریزی های درمانی آموزشی رشته پزشکی در کشور نیاز به جمع آورری اطلاعات عمومی و اختصاصی در زمینه بیماری های شایع در کشور می باشد. بررسی نیاز کشور به دارو، تخت های بیمارستانی، تجهیزات، پزشکان عمومی و متخصص، دانشجو و هزاران مساله دیگر در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم به این اطلاعات عمومی قرار می گیرد.
هدف عمده این طرح بررسی شیوع بیماری های سل و انگل و پاره ای پارامترهای بهداشتی در این مناطق بوده است.
در سه سال پیاپی اجرای این طرح (در فازهای اجرایی) اطلاعات از وضعیت خانواده های ساکن در روستاهای منطقه
«بشاگرد و زابل» و به ویژه «قشم» در خصوص افراد مبتلا به سل و انگل به دست آمد.
این اطلاعات در مرحله نهایی مورد تجزیه و تحلیل آماری توسط کامپیوتر قرار گرفته و درصد شیوع و وفور بیماری سل و ابتلا به انواع انگل های روده ای مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نهایی آن گزارش شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):