برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سیستم محافظ پیش از بروز خطا در الکتروموتورهای سیستم های تبریدگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده تکنولوژی تولید 

گروه پژوهشی: الکترونیک

پژوهشگران: 
عظیمی فرد علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: پژوهشکده تکنولوژی تولید

خروجی طرح: 

این طرح با هزینه بسیار پایینی نسبت به محصولات هم رده خود ساخته شده است. و می تواند در بازار فروش مناسبی را ایجاد کند.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

عوامل متعددی باعث سوختن الکتروموتورها می شود که می توان به دو عامل اصلی آنها اشاره نمود. 1ـ افزایش ولتاژ 2ـ افزایش جریان کشیده شده به وسیله الکتروموتور.
برای ساخت از یک سنسور
CT جهت اندازه گیری جریان کشیده شده به وسیله الکتروموتور و یک جریان مرجع استفاده شده است که در صورت افزایش بیش از حد جریان ابتدا هشدارهای لازم داده می شود و در صورت رفع نشدن خطا الکتروموتور را بی برق می کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):